2014 - 2017

Иванка Апостолова - Иницијатор и претседател/раководител / Универзитет „Евро Балкан“

Игор Панев - Генерален секретар / Универзитет „Евро Балкан“

Велимир Жерновски – Координатор / Член на програмски одбор / Универзитет „Евро Балкан“


2012-2013

Иванка Апостолова - Иницијатор и претседател/раководител / Универзитет „Евро Балкан“

Валентина Гоцевска - Генерален секретар / Универзитет „Евро Балкан“

Велимир Жерновски – Координатор / Член на програмски одбор / Универзитет „Евро Балкан“

Copyright © 2010 EvroBalkan