2014 - 2016

Оливер Балабурски, Кристина Пешева, Милош Андоновски, Дејан Прошев, Ивана Атанасова, Инес Ефремова, Велимир Жерновски, Биљана Гарванлиева, Кристина Трајановска, Иванка Апостолова, Ана Стојаноска, Трајче Ѓоргиев2013 - 2016 

Наум Пановски - член на Theatre Education and Training Committee (TECOM), ITI World / ITI Paris 


2012 - 2013

Иванка Апостолова (антрополог, професор, ЕУБА), Викториа Рангелова (драматург, драмски писател), Валентина Гоцевска (истражувач, ЕУБА), Александар Ивановски (театарски режисер / Импакт Фестивал, Велес), Кристина Пешева Диновска (пијанист, соработник на МОБ), Биљана Гарванлиева (филмски режисер; Берлин, Германија), Инес Ефремова (визуелен уметник, копирајтер, Vj), Кристина Трајановска (компаративист, истражувач; Амстердам, Холандија), Велимир Жерновски (визуелен уметник / Фрик Фестивал, Скопје), Ивана Атанасова (актерка /ФДУ/ Фестивал Слободна зона, Виница), Милош Андоновски (културолог, театарски режисер, ФДУ), Aлександра Бошковска (театролог, актерка), Оливер Балабурски (диригент), Д-р Наум Пановски (театарски режисер, професор / Поиесис театар, Њујорк, САД), Дејан Прошев (режисер, директор на МОБ).

Copyright © 2010 EvroBalkan