Институционалното и индивидуалното членување ќе биде бесплатно до 31 јули, 2013
Македонскиот ИТИ Центар/Универзитет Евро Балкан спроведува меѓународно, годишно ИТИ членување (индивидуално и институционално). Членството е наменето за студенти, независни  професионалци (трговци поединци) и институции (театри, школи, фестивали) од доменот на изведбените уметности.  ИТИ издава членски картички (по симболична цена), со кои се овозможува значителен попуст за театарски претстави, стручни драмски/театролошки изданија и фестивалски програми во 25 земји (Германија, Јапонија, Полска, Чешка, Буркина Фасо, Хрватска, Словенија, Србија и др.). Членовите на ИТИ-Македонскиот Центар  добиваат и поволни попусти за изданијата на Универзитетот Евро Балкан Пресс и ИТИ/Евро Балкан Пресс.    
Индивидуални членови
Институционални членови    

Copyright © 2010 EvroBalkan