Колку чинат студиите од втор циклус?

Школарината за последипломските студии изнесува:

- Модел 1: 3+2 (последипломските студии траат 2 години, односно 4 семестри) -  2150 Евра

- Модел 2: 4+1(последипломските студии траат 1 година, односно 2 семестри) - 1350 Евра

Copyright © 2010 EvroBalkan