Зимска сесија 2007: „Обединување на индивидуалните научни истражувања и наставната практика: Кон критички, иновативен и контекстуализиран развој на наставните програми“
20.-25. февруари, Скопје

http://www.gendersee.org.mk/eng/index.asp?id=266&kat=1

Летна сесија 2007: Серија летни школи за македонската јавна администрација

“NEW CONCEPTS AND METHODOLOGIES FOR A EUROPEAN PUBLIC ADMINISTRATION IN MACEDONIA”Copyright © 2010 EvroBalkan