Курсот по 3Д анимација ги опфаќа следниве наставни целини:

1. Вовед
2. Интерфејс на Autodesk Maya
3. Основи на моделирање
4. Деформери
5. Основи на материјалите
6. Мапирање на текстури
7. Основи на камерата
8. Основи на осветлувањето
9. Анимација
10.Ригување
11.Рендерирање

За повеќе информации контактирајте не на cov@euba.edu.mk и на тел. 02 3075 570 лок.113

Курсот трае 48 часа x 45 минути
Цената на курсот е 14.400 денари (со можност за плаќање на 3 рати).

Целата програма за курсот може да ја преземете овде - Наставна програма

- Апликација за пријавување на курсот можете да преземете овде Апликација за пријавување и пополнета да ја испратите на cov@euba.edu.mk

Copyright © 2010 EvroBalkan