Нема нарачки на вашата картичка

Напоредни Живописи

Нашиот избор на десетте животописи на македонските (Александар Македонски, Евмен, Деметриј Полиоркет), хеленските (Ајмилиј, Паул и Антониј) и на римските (Ајмилиј Паул и Антониј) државници, значајни за историјата на античка Македонија...
MKD 600.00

Мултикултурализам како теорија, политика и практика

Многубројните студии за мултиетничките и за мултикултурните општества, што се појавија во изминатите неколку години, ја потврдуваат современата национална и меѓународна важност на етничноста...
MKD 200.00

Евреите од Македонија и холокаустот: историја, теорија, култура

The comparative study “The Jews from Macedonia and the Holocaust: History, Theory and Culture” edited with a foreword by Sofija Grandakovska (Skopje: Euro Balkan Press, 2011) introduces a polemic on the code of the Jewish narrative and its rhetoric, focused on the Jews from Macedonia, with this group being targeted by the Nazi’s for the Final Solution in Europe during the Holocaust. The prism of interdisciplinary and intertextual approach, and within the broader understanding of the term holocaust, the excerption of the Jewish question and its “special treatment” within the Nazi plan and the Second World War, provided our subject of discussion, through its central axis - the Holocaust, to penetrate, most expectedly, into two other broader frames with chronological portent: pre-Holocaust and post-Holocaust theoretic thought.
MKD 1,500.00
Copyright © 2010 EvroBalkan