Summer Schools in Europe.eu

Регионална мрежа за родови/женски студии во Југоисточна Европа

Фондација „Квина тил Квина“

CEEOL, Central and Eastern European Online Library

DiBiDo, колекција на електронски изданија посветена на книги од и за Централна и Источна Европа

Центар за женски студии и родови истражувања, Белград

„Генеро“, списание на Центарот за женски студии и родови истражувања, Белград

Женска инфотека, Загреб

Центар за родови студии, Харков

Institutum Studiorum Humanitatis

IIAV - Меѓународен информациски центар и архиви за женското движење

Центар за родови студии, Универзитет во Софија

Списание „Умбра“

AOIFE - Асоцијација на институции за феминистичко образование и истражувања во Европа

ATHENA - Напредна тематска мрежа за активности од областа на женските студии во Европа

5-та Европска конференција за феминистичко истражување

6-та Европска конференција за феминистичко истражување

Центар за родови студии, Сараево

Feminist Europa. Review of Books

Мрежна женска програма на Институтот Отворено општество

Кристина институт за женски студии

NOISE - Мрежа за интердисциплинарни женски студии во Европа

WISE - Женски меѓународни студии Европа

Блесок

Блесок е-книги

Collapse: Journal for Philosophical Research and Development

Filozofski vestnik

Поља, Списание за книжевност и теорија

Balkanbook Directory

Центар за родови студии, Универзитет Пантеон, Атина

Borderlands, електронско списание

GeMIC, меѓународен истражувачки проект

Родови студии, Универзитет во Сараево, Конкурс

Copyright © 2010 EvroBalkan