Образовната програма е наменета за слушателите кои сакаат да да стекнат вештини за креирање табеларните пресметки со цел зголемување на продуктивноста олеснување на работата со табеларните пресметки. Курсот може да послужи како подлога за полагање на испит за професионално познавање на Microsoft Excel 2010.

Наставата има за цел да му овозможи на учесникот запознавање со следните содржини:

-    Да ги користи табеларните пресметки за креирање на документи.
-    Да ги користи табеларните документи во работата.
-    Да ги табеларните пресметки во рамките на апликациите во насока на зголемување на продуктивноста.
-    Стекнување на вештини за креирање на папка, манипулација со папките и документите сместени во нив.
-    Да внесува податоци во ќелиите, да ги корегира, бриши сортира, преместува и копира
-    Да ги уредува редовите и колоните во работната листа, копира, преместува, бриши.
-    Внесува математички и логички формули, користејќи ги стандардните функции на табеларните документи.
-    Да ги користи стандардите при внесување на формулите и да ги препознава стандардните грешки во формулите
-    Вметнување на цртежи и слики во табелите
-    Да одбере, формира и обликува графикони поради графички приказ на информациите.
-    Да направи подесување на страниците на документот, провери и корегира неговата содржина.
-    Формира линкови кон другите делови од истиот документ или кон други документи.


По успешно завршување на курсот, на студентите им се издава сертификат за завршен курс.

Курсот трае 24 часа x 45 минути
Цената на курсот е 7.200 денари

За повеќе информации контактирајте не на cov@euba.edu.mk и на тел. 02 3075 570 лок.113

- Програмата за курсот по Microsoft Exel 2010 можете да ја превземете овде - Наставна програма
- Апликација за пријавување на курсот можете да преземете овде Апликација за пријавување и пополнета да ја испратите на cov@euba.edu.mk

Copyright © 2010 EvroBalkan