Образовната програма е наменета за слушателите кои сакаат да се запознаат со основните поими за бази на податоци  Курсот може да послужи како подлога за полагање на испит за професионално познавање на Microsoft Access 2007.

Наставата има за цел да му овозможи на учесникот запознавање со следните содржини:
-    Запознавање со основните поими за компјутерскиот систем и основните компјутерски вештини.
-    Стекнување вештини за користење на глувчето, тастатурата и мониторот.
-    Стекнување вештини за манипулирање со прозорци.
-    Стекнување на вештини за креирање на папка, манипулација со папките и документите сместени во нив.
-    Стекнување на вештини за користење на печатар, камера, скенер, звучник, микрофон, ЛЦД проектор.
-    Стекнување вештини за правење коипии на цврст диск, компакт диск, flash меморија, ...
-    Стекнување знаења и вештини за работа со уредувачот на текст MS Word 2010.
     - Креирање, прифаќање, обработка на документи и нивно запишување на медиум за чување
     - Вметнување на цртежи, слики, табели.
     - Поврзување на документот со соодветни видео или аудиозаписи
     - Креирање линкови кон делови од истиот документ или кон други документи
     - Припрема на документите за печатење, односно за дистрибуција во дигитална форма
     - Управување со документи .

По успешно завршување на курсот, на студентите им се издава сертификат за завршен курс.

Курсот трае 36 часа x 45 минути
Цената на курсот е 10.800 денари

За повеќе информации контактирајте не на cov@euba.edu.mk и на тел. 02 3075 570 лок.113

- Програмата за курсот по Microsoft Windows 7 & MS Word 2010 можете да ја превземете овде - Наставна програма
- Апликација за пријавување на курсот можете да преземете овде Апликација за пријавување и пополнета да ја испратите на cov@euba.edu.mk

Copyright © 2010 EvroBalkan