Образовната програма е наменета за слушателите кои сакаат да се запознаат напредните можности и карактеристики на програмскиот пакет Microsoft Office Word 2010 во насока на ефикасно изработување на сите видови на документи, како циркуларни писма, урнеци, WEB документи, ... Курсот може да послужи како подлога за полагање на испит за професионално познавање на Microsoft Office Word 2010.

Наставата има за цел да му овозможи на учесникот запознавање со следните содржини:
-    Работа со големи документи, напредно форматирање, работа со стилови
-    Следење на измените во документот (TrackChanges), верзии на документ, внесување коментари
-    Стекнување знаења и вештини за работа со уредувачот на текст MS Word 2010, циркуларни писма, напредно уредување на табели
-    Форми, прилагодување на работната околина на Microsoft Office Word 2010, изработка на содржина TOC  (TableofContens) и внесување на Index и Bookmark

По успешно завршување на курсот, на студентите им се издава сертификат за завршен курс.

Курсот трае 24 часа x 45 минути
Цената на курсот е 7.200 денари

За повеќе информации контактирајте не на cov@euba.edu.mk и на тел. 02 3075 570 лок.113

- Програмата за курсот по Microsoft Office / Word 2010 (напредни техники) можете да ја превземете овде - Наставна програма
- Апликација за пријавување на курсот можете да преземете овде Апликација за пријавување и пополнета да ја испратите на cov@euba.edu.mk

Copyright © 2010 EvroBalkan