На 21 април 2010, Институтот „Евро-Балкан“ ја започна серијата семинарни денови, со предавањето на проф. д-р КОНГ ФАНЏУН, oд Универзитетот во Пекинг, Кина: „СОВЕТСКИОТ МОДЕЛ ВО КИНА: ПРОМЕНЕТ И НЕПРОМЕНЕТ". 

Copyright © 2010 EvroBalkan