Ноември 2016

10-11-2016 13:35

Договор за соработка

Универзитетот „Евро-Балкан“ – Скопје, на 04.11.2016 год. склучи договор за соработка со Универзитетот ФОН - Скопје.

Повеќе...

09-11-2016 19:34

Meѓународна соработка

Факултетот за студии на Југоисточна Европа оствари академска соработка со Филозофскиот Универзитет при Универзитетот „Неофит Рилски“ од Бугарија

Повеќе...

Copyright © 2010 EvroBalkan