Јули 2017

18-07-2017 10:42

К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И ТРАНСФЕР НА СТУДЕНТИ НА СТУДИИ ОД ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС ЗА АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

Врз основа на чл. 108, 109 и 110 (Сл. Весник на РМ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11 и 51/11) од Законот за високото образование УНИВЕРЗИТЕТОТ „ЕВРО-БАЛКАН“ – Скопје објавува, К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И ТРАНСФЕР НА СТУДЕНТИ НА СТУДИИ ОД ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС ЗА АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

Повеќе...

06-07-2017 11:58

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЛЕТНА ШКОЛА на тема: “СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ ОД ОБЛАСТА НА ДИГИТАЛНАТА ФОРЕНЗИКА И БЕЗБЕДНОСТ НА ИНФОРМАЦИСКИТЕ СИСТЕМИ ”

Охрид, 22- 25 август 2017 година Институтот за дигитална форензика при Универзитетот „Евро-Балкан“ Скопјераспишуваат повик за учество на летната школа“Стручно оспособување од областа на дигиталната форензика и безбедност на информциските системи”, која ќе се одржи од 22 до 25 август 2017 год. во хотел „Климетица“, Охрид.

Повеќе...

Copyright © 2010 EvroBalkan