Август 2017

04-08-2017 17:54

Интервју со Проф. Кубилај Акман

Заеднички контрамерки на против безбедносните предизвици на Балканот. Главниот акцент во моето излагање ќе биде ставен на социолошките димензии на безбедносните предизвици во глобалното општество

Повеќе...

Copyright © 2010 EvroBalkan