Нема нарачки на вашата картичка

Книга
Судирот на Цивилизациите
Автор
Семјуел Хантингтон
Издавач
Евро-Балкан Пресс
MKD 500.00
синопсис: Семјуел
Ф. Хантигтон е американски политиколог познат по неговата теза дека главните
политички актери на 21 век ќе бидат цивилизациите, а не државите. Во делото
Судирот на цивилизации ја изложува контраверзната верзија за новиот светски
поредок по студената војна.
Copyright © 2010 EvroBalkan