Нема нарачки на вашата картичка

Хрестоматија на класични текстови од областа на родовите студии

Изборот на текстови поместен во оваа анталогија претставува пресек на највлијателните расправи во рамки на теоретската мисла која му припаѓа на тематизирањето на прашањата на родовите (половиот) и сексуалниот идентитет...
MKD 250.00

Терор и либерализам

Терор и либерализам - Пол Берман “Берман, еден од водечките американски интелектуалци, го напиша првиот значаен идеолошки прилог кон војната на САД со теророт... Тој заслужува, тој мора да се прочита”....
MKD 250.00

Театарот и неговиот двојник

Четиринаесетте театарски есеи, кои Антонен Арто ги објави во 1938 година, се уште претставуваат креативен динамитза сите оние кои сонуваат за театарот како магија....
MKD 250.00

Судирот на Цивилизациите

Семјуел Ф. Хантигтон е американски политиколог познат по неговата теза дека главните политички актери на 21 век ќе бидат цивилизациите, а не државите. Во делото Судирот на цивилизации ја изложува контраверзната верзија за новиот светски поредок по студената војна...
MKD 500.00

Спекулум на другата жена

Тој што никогаш не престојувал во мајката, отсекогаш ја има видено светлината на денот. Заборавањето на заробеноста во сенката, и водата, на нејзиното дувло, или стомак, незаборавното престојувалиште, тоа мртвачко слепило...
MKD 250.00

Социологија и Родот

Во овој регион Другоста често се разгледува од аспект на етничкиот идентитет, религијата или политичката припадност. Родовата перспектива се запоставува или се претставува дека не е од голема важност...
MKD 250.00

Скопје помеѓу античкото и модерното време

Вековното опстојување на градот Скопје, проследено низ историските премостувања под антиката до денешни времиња, претставува неисцрпен извор и инспирација за континуирани истражувања на минатото на овој, по многу нешта, единствен град...
MKD 200.00

Проблеми со родот

Токму поради тоа што „женското“ повеќе не изгледа како стабилен поим, неговото значење е исто толку вознемирувачки и нестабилно, како и значењето на поимот „жена“, а бидејќи и двата поима ги стекнуваат своите вознемирувачки значења само како релационални поими..
MKD 250.00

Политичкиот јазик на исламот

ПОЛИТИЧКИОТ ЈАЗИК НА ИСЛАМОТ - Бернард Луис Што, всушност, значи џихадот? Какво е муслиманското сфаќање на законот? Каков е ставот на исламот спрема неверниците?
MKD 300.00
Copyright © 2010 EvroBalkan